Vitajte na stránke Foresta SK - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah

viac než 20 rokov vývoja softvéru viac než 4000 koncových užívateľovLHE za viac než 80% lesov je vedená našim softvérom viac než 200 zákazníkov Foresta SK, a.s. Tel.: 0905/562 760 Mail: info@foresta.sk

Softvérový produkt WebLES 3
Komplexný lesnícky informačný systém


Nepotrebujete žiadny internetový prehliadač

Máte voľnosť pri výbere typu zariadenia:
desktop, tablet, smartfón
Univerzálna aplikácia pre platformy
MS Windows a Android

PSoL a LHE plne k dispozícii priamo v poraste

Orientácia v teréne pomocou mapy v mobilnom zariadení
Portfólio našich produktov

Sme spoločnosťou, ktorej hlavnou náplňou je vývoj špecializovaného softvéru pre lesníkov.
Za viac než 20 rokov pôsobenia na trhu sme vytvorili špičkové programové vybavenie,
vnímané dnes medzi lesníkmi viac-menej ako informačný štandard.

Softvér vyvíjame tak, aby bol v súlade s právnou úpravou Slovenskej republiky pre lesníctvo a pri moduloch
s presahom do iných problematík (napr. DPH, účtovníctvo), samozrejme, v súlade s príslušnou právnou úpravou Slovenskej republiky.
No a predovšetkým aby zohľadňoval potreby zákazníkov.

Aktuálne udržujeme alebo vyvíjame tieto softvéry:


K dodávaným softvérom poskytujeme plnú užívateľskú a technickú podporu, vrátane školení v sídle našej spoločnosti,
u zákazníka alebo na inom mieste podľa požiadavky zákazníka.

Softvéry sú primárne určené pre hospodárske organizácie so zameraním
na obhospodarovanie a spravovanie lesov a pre odborných lesných hospodárov.

Licenčné podmienky umožňujú prispôsobiť konkrétnu licenciu potrebám zákazníka
či už z hľadiska rozsahu funkcionalít (modulov), alebo z hľadiska nastavení číselníkov
podľa konkrétnych potrieb zákazníka.


Podrobnejší popis vybraných funkcionalít WebLES-u

Komplexné sledovanie vykonaných hospodárskych opatrení
Kancelária vo vrecku  - plná funkčnosť mobilnej časti systému
aj mimo signálu poskytovateľa dátového pripojenia

Kde nás nájdete


Sídlo spoločnosti
Adresa: Horná č.34
974 01  Banská Bystrica
Telefón: 0905/562 760
Mail: info@foresta.sk

Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah