Integrovaná ochrana lesa - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
Integrovaná ochrana lesa
Účinný pomocník na evidenciu a plánovanie ochranných a obranných opatrení voči škodlivým činiteľom
Výskyt škodlivých činiteľov
 
Evidencia inštalovaných odchytových zariadení (lapáky, lapače, lapacie kôry, lepové pásy)
 
Zber a vyhodnocovanie získaných informácií o výskyte škodlivých činiteľov na odchytových zariadeniach
Poškodenie porastov a zásob dreva
 
Evidencia zaznamenaných pozorovaní o výskyte a pôsobení škodlivých činiteľov
Ochrana a obrana voči škodlivým činiteľom
v porastoch a na drevnej hmote

Evidencia ochranných a obranných opatrení voči škodlivým činiteľom

Kontrola dávkovania prípravkov na ochranu rastlín

Integrálna súčasť evidencie výroby
Výkazníctvo
 
Automatizované preberanie dát IOL do  Ročného výkazu ochrany lesa a LTM
 
Ročné výkazy – hlásenia o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov
Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah