LHE a PSoL - popis - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
Komplexný nástroj na sledovanie a bilancovanie stavu lesa

Vzájomné prepojenie údajov popisovej a predpisovej časti PSoL s údajmi lesnej hospodárskej evidencie (LHE)
 
Plné prepojenie LHE s prvotnou evidenciou výroby
 
Sofistikovaný systém kontroly logickej,  vecnej  a legislatívnej správnosti vstupných údajov LHE s komplexným využitím údajov PSoL a LHE
 
Unikátne užívateľské rozhranie na prácu s evidenčnými údajmi, bilanciami, prehľadmi
 
Evidencia výnimiek, úprav v kompetencii OLH, zmien popisu a predpisu PSoL,
ktoré sa vyskytnú počas jeho platnosti
 
Evidencia zmien v užívaní porastov, ktoré vplývajú na údaje PSoL a LHE (roztaxácia)
 Elektronický presun ročných výkazov  LHE do databanky Národného lesníckeho centra
Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah