Špecifikácia MobLES - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
MobLES

Špecializovaná mobilná aplikácia na podrobnú evidenciu zásob surového dreva v teréne,  pracujúca variantne v on-line voči centrálnej databáze IS WebLES alebo v off-line ežime voči lokálnej databáze.

Dáta za základnú organizačnú jednotku (stredisko), voliteľne za základnú evidenčnú jednotku (úsek) sú uložené v lokálnej databáze. Špecifickými synchronizačnými mechanizmami sa lokálne dáta synchronizujú s centrálnou databázou.

Riešenie je koncipované ako jednoúčelové s dôrazom na jednoduchosť obsluhy, tlač sprievodnej dokumentácie surového dreva (dokladov o pôvode dreva), komplexné pokrytie potrieb evidencie dreva v lokalitách mimo dosahu akéhokoľvek dátového pripojenia a použiteľnosť v náročných terénnych, klimatických a pracovných  podmienkach.

Riešenie je prevádzkovateľné na terénnych záznamníkoch, vybavených čítačkou čiarových a QR kódov. Doplňujúcim technickým vybavením sú prenosné termotlačiarne alebo ihličkové tlačiarne. Technické riešenie zabezpečuje použiteľnosť jedného zariadenia v rámci strediska pri súčasnom zabezpečení autentifikácie a autorizácie evidenčných dát. Autentifikácia užívateľov je realizovaná voči lokálnej databáze.

Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah