Portfólio spoločnosti - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
PORTFÓLIOSme spoločnosťou, ktorej hlavnou náplňou je vývoj špecializovaného softvéru pre lesníkov.
Za viac než 20 rokov pôsobenia na trhu sme vytvorili špičkové programové vybavenie,
vnímané dnes medzi lesníkmi viac-menej ako informačný štandard.

Softvér vyvíjame tak, aby bol v súlade s právnou úpravou Slovenskej republiky pre lesníctvo a pri moduloch
s presahom do iných problematík (napr. DPH, účtovníctvo), samozrejme, v súlade s príslušnou právnou úpravou Slovenskej republiky.
No a predovšetkým aby zohľadňoval potreby zákazníkov.

Aktuálne udržujeme alebo vyvíjame tieto softvéry:K dodávaným softvérom poskytujeme plnú užívateľskú a technickú podporu,
vrátane školení v sídle našej spoločnosti,
u zákazníka alebo na inom mieste podľa požiadavky zákazníka.

Softvéry sú primárne určené pre hospodárske organizácie so zameraním
na obhospodarovanie a spravovanie lesov a pre odborných lesných hospodárov.

Licenčné podmienky umožňujú prispôsobiť konkrétnu licenciu potrebám zákazníka
či už z hľadiska rozsahu funkcionalít (modulov), alebo z hľadiska nastavení číselníkov
podľa konkrétnych potrieb zákazníka.


Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah