Zásoby - popis - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
Podrobná evidencia zásob
Účinný pomocník na monitoring hlavnej výnosovej zložky z hospodárskeho lesa – surového dreva
Práca v teréne
 
Zber dát v teréne pomocou terénnych záznamníkov, smartfónov
 
Plná funkčnosť mobilnej časti systému aj mimo signálu poskytovateľa dátového pripojenia
 
Tlač dokladov o pôvode dreva v mieste nakládky
 
Automatická alebo užívateľom kontrolovaná synchronizácia dát s centrálnou databázou WebLES-u
 
Priebežná informácia o disponibilných zásobách dreva
 
Možnosť kusovej evidencie zásob
 
Možnosť evidencie pohybov prostredníctvom snímania čiarových kódov alebo QR kódov
 
Možnosť kubíkovania dreva všetkými bežne zaužívanými spôsobmi
Práca v kancelárií
 
Priebežná informácia o disponibilných zásobách dreva

Dôsledná kontrolovateľnosť množstva, kvality  a pohybov dreva

Následné využitie dát pre potreby evidencie výroby a LHE

Auditovateľnosť zámeny sortimentov

Operatívne informácie pre odbyt surového dreva

Ideálny pomocník pri vyhodnocovaní ekonomiky porastov


Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah