';
Image module

WebLES – najrozšírenejší slovenský komplexný lesnícky orientovaný softvér, určený predovšetkým odborným lesným hospodárom, majiteľom a správcom lesov.

K tomu individuálny prístup, nadštandardná užívateľská podpora a odborné metodické poradenstvo za rozumnú cenu.