Účinný pomocník na evidenciu a plánovanie ochranných a obranných opatrení voči škodlivým činiteľom

Výskyt škodlivých činiteľov
  • Evidencia inštalovaných odchytových zariadení (lapáky, lapače, lapacie kôry, lepové pásy)
  • Zber a vyhodnocovanie získaných informácií o výskyte škodlivých činiteľov na odchytových zariadeniach
Poškodenie porastov a zásob dreva
  • Evidencia zaznamenaných pozorovaní o výskyte a pôsobení škodlivých činiteľov
Ochrana a obrana voči škodlivých činiteľom v porastoch a na drevnej hmote
  • Evidencia ochranných a obranných opatrení voči škodlivých činiteľom
  • Kontrola dávkovania prípravkov na ochranu rastlín
  • Integrálna súčasť evidencie výroby
Výkazníctvo
  • Automatizované preberanie dát IOL do Ročného výkazu ochrany lesa a LTM
  • Ročné výkazy – hlásenia a spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov