Účinný pomocník na monitoring hlavnej výnosovej zložky z hospodárskeho lesa – surového dreva.

Práca v teréne
 • Zber dát v teréne pomocou terénnych záznamníkov, smartfónov
 • Plná funkčnosť mobilnej časti systému aj mimo signálu poskytovania dátového pripojenia
 • Tlač dokladov o pôvode dreva v mieste nakládky
 • Automatická alebo užívateľom kontrolovaná synchronizácia dát s centrálnou databázou WebLES-u
 • Priebežná informácia o disponibilných zásobách dreva
 • Možnosť kusovej evidencie zásob
 • Možnosť evidencie pohybov prostredníctvom snímania čiarových kódov alebo QR kódov
 • Možnosť kubíkovania dreva všetkými bežne zaužívanými spôsobmi
Práca v kancelárii
 • Priebežná informácia o disponibilných zásobách dreva
 • Dôsledná kontrolovateľnosť množstva, kvality a pohybov dreva
 • Následné využitie dát pre potreby evidencie výroby a LHE
 • Auditovateľnosť zámeny sortimentov
 • Operatívne informácie pre odbyt surového dreva
 • Ideálny pomocník pri vyhodnocovaní ekonomiky porastov