Požiadavka na import údajov PSL

  Držiteľ licencie

  Objednávajúci

  Požiadavka na import údajov PSL

  Tu uveďte, ktoré lesné celky a obhospodarovateľov potrebujete dodať do WebLES-u. Ak potrebujete len výber niektorých konkrétnych porastov v rámci lesného celku a obhospodarovateľa, uveďte ich do stĺpca „zoznam porastov“. V prípade väčšieho počtu požadovaných údajov doplňte do tabuľky riadky podľa potreby.

  lesný celok

  obhospodarovateľ

  zoznam porastov

  výmera (ha)

  platnosť PSL

  kód

  názov

  Ak chcete odoslať žiadosť, je potrebné, aby ste súhlasili so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.