Požiadavka na údaje PSoL  Subjekt


  Objednávajúci


  Požiadavka na import údajov PSoL

  (Tu uveďte, ktoré lesné celky a obhospodarovateľov potrebujete dodať do WebLES-u. Ak potrebujete len výber niektorých konkrétnych porastov v rámci lesného celku a obhospodarovateľa, uveďte ich do stĺpca „zoznam porastov“. V prípade väčšieho počtu požadovaných údajov doplňte do tabuľky riadky podľa potreby.)


  lesný celok obhospodarovateľ zoznam porastov výmera (ha)
  platnosť PSoL kód názov

  Pre odoslanie žiadosti je potrebné, aby ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou.