Máme záujem o vypracovanie cenovej ponuky na informačný systém WebLES podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

  Kontaktné údaje

  Obchodné meno*

  Sídlo*

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  E-mail*

  Špecifikácie

  Vyplňte číselné údaje v nasledujúcich riadkoch a vyznačte požadované moduly. Dodávka niektorých modulov je viazaná na dodávku modulu nad ním. Minimálny rozsah licencovaných modulov je PSoL a LHE.

  Výmera LPF (porasty) (ha)*

  Bilancovaný ročný etát ťažby nad 50 rokov / súčet predpisov prebierok nad 50 rokov a obnovných ťažieb, vydelený počtom rokov platnosti PSoL / (m3)

  Ročný objem spracovávaného surového dreva / vyplní len záujemca, ktorý neobhospodaruje lesy /

  Maximálny požadovaný počet súčasne prihlásených užívateľov*

  Požadované moduly
  Pre odoslanie žiadosti je potrebné, aby ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou.