Máme záujem o vypracovanie cenovej ponuky na informačný systém WebLES podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

  Kontaktné údaje

  Obchodné meno*

  Sídlo*

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  E-mail*

  Špecifikácie

  Vyplňte číselné údaje v nasledujúcich riadkoch a zaškrtnutím označte požadované moduly. Minimálny rozsah licencovaných modulov je PSL a LHE.

  Výmera LPF (porasty) (ha)*

  Bilancovaný ročný etát ťažby nad 50 rokov / súčet predpisov prebierok nad 50 rokov a obnovných ťažieb, vydelený počtom rokov platnosti PSL / (m3)

  Ročný objem spracovávaného surového dreva / vyplní len záujemca, ktorý neobhospodaruje lesy /

  Maximálny požadovaný počet súčasne prihlásených užívateľov*

  Požadované moduly  Ak chcete odoslať žiadosť, je potrebné, aby ste súhlasili so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.