Našou hlavnou činnosťou je vývoj špecializovaného softvéru pre lesníkov  a podpora zákazníkov. Za viac než 25 rokov pôsobenia na trhu sme vytvorili špičkové programové vybavenie, vnímané dnes medzi lesníkmi viac-menej ako informačný štandard.

Softvér vyvíjame tak, aby bol v súlade s právnou úpravou Slovenskej republiky pre lesníctvo a pri moduloch s presahom do iných problematík (napr. DPH, účtovníctvo), samozrejme, v súlade s príslušnou právnou úpravou Slovenskej republiky. No a predovšetkým, aby zohľadňoval potreby zákazníkov.

Aktuálne udržujeme alebo vyvíjame tieto softvéry:

WebLES 2

WebLES 3

MobLES

WSA

Možnosti systému WebLES

K dodávaným softvérom poskytujeme plnú užívateľskú a technickú podporu, vrátane školení v sídle našej spoločnosti, u zákazníka alebo na inom mieste podľa požiadavky zákazníka.

Softvéry sú primárne určené pre hospodárske organizácie so zameraním na obhospodarovanie a spracovanie lesov a pre obdobných lesných hospodárov.

Licenčné podmienky umožňujú prispôsobiť konkrétnu licenciu potrebám zákazníka či už z hľadiska rozsahu funkcionalít (modulov), alebo z hľadiska nastavení číselníkov podľa konkrétnych potrieb zákazníka.